Projekt Gydegrus - sponsorer


Sammenslutningens 5-årige gydegrusprojekt er sponsoreret af følgende:


2004

Første års gydegrusudlægning i Skelbæk og Hølbæk var sponsoreret af Aalborg Kommune.  Kommunen sørgede for transport af gydegrus og store sten frem  til udlægningsstederne samt indkøb af alle materialer.

JBH A/S Jørgen Bladt Holding, Hasserisvej 112, 9000 Aalborg sponserede rendegraver med mandskab til opgravning og senere gendannelse af jordbro over Skelbæk.


2005 

Andet års gydegrusudlægning i Skibsted Å var sponsoreret af Nordjyllands Amt.  Amtet sørgede for transport af gydegrus frem til et deldepot nær udlægningsstedet samt indkøb af alle materialer.


2006

St. Brøndum Sparekasse

Tredje års gydegrusudlægning i Møllebæk er sponsoreret af Store Brøndum Sparekasse, Lyngbyvej 56, St. Brøndum. Sparekassen betalte alle materialer, grus og store sten.

 

Ferslev Entreprenør A/S

Transport af gydegrus frem til et deldepot nær Mølle Bæk er vederlagsfrit foretaget af Ferslev Entreprenør A/S, Nøvlingvej 264, Ferslev, 9230 Svenstrup.

Spar Nord Støvring

Materialer til etablering af gydebanker i Mastrup bæk var sponsoreret af Spar Nord Fonden v/Spar Nord Bank A/S Støvring afdeling.

 www.sparnord.dk/stoevring/


 

Grus til Mastrup bæk kunne udlægges direkte fra lastvognenKørsel og kranarbejde ved udlægning af gydegrus og store sten i Mastrup bækken øst for Støvring i efteråret 2006 var sponsoreret af

Vognmand Preben Pedersen, Mandøgade 14, 9740 Jerslev J - tlf. 98832084 

Preben Pedersen har leveret gydegrus og store sten ved tidligere projekter ved både Lindenborg Å og Skibsted Å. 

 


2007

Gydegrus tippes i Skibsted åPå to lokaliteter i Skibsted Å ved Store Brøndum Bro & Gl. Skibsted Bro blev der tilsammen udlagt 40 m3 grus og 20 m3 store kantsten for et samlet beløb på 11.100 ex. moms.  Arbejdet blev udført for midler hentet fra fisketegnsmidlerne efter ansøgning hos Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU). Det fysiske arbejde blev udført af medlemmer fra SSL i samarbejde med lodsejere.