Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskeriforeninger
ved Lindenborg Å

 

 

Haals Sportsfiskeriforening

Lindenborg Å ved HaalsHaals Sportsfiskeriforening er en meget gammel forening - og dog! Først for 10 år siden blev foreningen grundlagt med den nuværende struktur, med vedtægter, bestyrelse m.m.. Førhen var det et selskab, som lejede fiskeretten af lodsejerne. Dette blev styret af en enkelt person. Man var ikke medlem af SSL og man passede sig selv. I 1992 var selskabet ved at gå i opløsning, men et par ivrige lystfiskere fra selskabet fik udsendt en invitation til de medlemmer som fandtes, og en lørdag eftermiddag i august måned, blev foreningen Haals Sportsfiskeriforening dannet.
 

Vi er en lille forening med 16 trofaste medlemmer. Når jeg skriver trofaste, så er det fordi vi næsten ingen udskiftninger har haft i de 12 år foreningen har eksisteret. Det skyldes sikkert den vidunderlige natur som findes på stykket, et stykke som ca. er 2.5 km langt. Stykket kunne sikkert godt bære flere medlemmer, men vi har i overensstemmelse med lodsejerne besluttet, at 16 er passende. Det giver nemlig ikke for meget færdsel langs åen, og lodsejernes interesse for jagt bliver hermed tilgodeset.


I 1992 var det meste af vores stykke opdyrket, men som så mange andre arealer langs åen, ligger størstedelen nu brak. Det har indtil videre ikke betydet, at vi har svært ved at færdes langs åen, men blot, at det måske er blevet lidt mere besværligt at komme ned til den, men det er bagateller.


Som andre foreninger har vi et meget fint havørredfiskeri om sommeren og tidlig efterår. Desuden er vi omgivet af et meget uforstyrret dyreliv, hvilket gør oplevelserne optimale. Der går mange historier om fiskeriet hos os. Nogle er sande andre er ”vokset” med tiden. Den største havørred jeg kender til, blev fanget i august måned 1997, af et mangeårigt medlem Hans Johansen. Kæmpen vejede 9.3 kg, og trods ihærdige forsøg lige siden, så holder denne rekord stadig.


Hvis nogen skulle have lyst til at blive skrevet op til et medlemskab, så er man meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Haals Sportsfiskeriforening
V/Morten Vangsted
Møllevej 16
9530 Støvring
Tlf.: 9837 4051

 

TIL FORSIDE